Editorial Team

Доктор техн. наук, професор М. МДронь (головний редактор), д-р. техн. наук, доц. С. В. Алексєєнко, д-р техн. наук, проф. С. О. Давидов (заст. гол. редактора), д-р техн. наук, проф. Є. О. Джур, д-р техн. наук, проф. В. В. Ємець, д-р техн. наук, проф. Н. Є. Калініна, д-р техн. наук, проф. Т. А. Манько, д-р техн. наук, проф. О. М. Петренко, д-р техн. наук, проф. ЮОМітіков, д-р техн. наук, проф. СРІгнатович (Національний авіаційний університет, м. Київ), д-р техн. наук, проф. ЮМТерещенко (Національний авіаційний університет, м. Київ), канд. техн. наук, проф. О. А. Шинкаренко (Федеральний Університет Бразилії, м. Бразиліа, Бразилія), к-т ф.м. наук., доц. ВІЛіповський (заст. гол. редактора), к-т техн. наук., доц. А. ВДавидова (відп. секретар)